Uczestnictwo

Beneficjentami ostatecznymi  projektu  są przedstawiciele  lokalnych  podmiotów  rynku   pracy  i edukacji mających wpływ na obszar kształcenia i aktywności zawodowej młodych  ludzi:

·                 pracownicy  starostw powiatowych  i urzędów gmin oraz urzędów pracy

·                 dyrektorzy szkół i nauczyciele

·                 lokalni  pracodawcy

·                 pracownicy  ochotniczych hufców pracy

·                 przedstawiciele organizacji pozarządowych aktywnych w sferze socjalnej

·                 członkowie związków zawodowych


Uczestnikami Projektu są między innymi pracownicy  następujących instytucji:

•                 Starostwo Powiatowe w Miliczu

•                 Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

•                 Powiatowy Urząd  Pracy  w Miliczu

•                 Dolnośląskie Centrum Szkoleń i Doradztwa w Oleśnicy

•                 Stowarzyszenie "Rodzina  Kolpinga"

•                 Międzyzakładowa Organizacja  Związkowa  NSZZ "Solidarność" Powiatu  Milickiego

•                 ZHP Hufiec Oleśnica

•                 Mirosław Krzyżoszczak

•                 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej Curie  w Oleśnicy

•                 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Miliczu

•                 ZNP w Oleśnicy

•                 I Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

·                 Cech  Rzemiosł Różnych  w Oleśnicy

·                 Powiatowe Centrum Edukacji  i Kultury w Oleśnicy

·                 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Oleśnicy